Godkjennelser og sertifiseringer

Godkjennelser

CE (Communauté Européenne) 
Det synlige bevis på at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i ett eller flere av direktivene. CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt.


CEN (The Committee of European Norms)
Etablerer standarder for varer som omsettes i medlemslandene, herunder ISO- og EN-godkjennelsene. 


SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea)
Regulerer forholdene i shipping, skipsbygging og handel som fremmer sikkerhet til sjøs. Rattmerket er det europeiske maritime direktivets symbol på at et produkt og produksjonssted oppfyller solas krav. 


IMO (International Maritime Organization)
Ansvarlig for tiltak for å bedre sikkerheten for internasjonal skipsfart.


Meld deg på nyhetsbrev
Meld deg på vårt
Nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å motta siste nytt og kampanjer.
Meld meg på
Er du forhandler?
Meld deg på nyhetsbrevet her.