Klassifiseringer og flyteevne

regatta_newton_piktogram.png

Flyteevne måles i newton (N) For å klassifisere oppdriftesevnen til forskjellige redningsvester og flytehjelpemidler blir betegnelsen newton (N) brukt. 1 kg = 9,81N. Dette er en indikasjon på oppdrift. Vekten av kroppen i vann er langt fra vekten på land. Behovet for oppdrift er derfor ikke tilsvarende kroppsvekten i kg. Et produkt med 50N oppdrift er tilstrekkelig til å holde en voksen person flytende.

50N ISO 12402-5 / EN 393  Flytevester, flytejakker og flytedrakter. Gir en loddrett flytestilling. Kun for svømmedyktige, brukes i beskyttede farvann, med hjelp i nærheten. 

100N ISO 12402-4 / EN 395  Redningsvester med sikkerhetsfarge og refleks. Skal normalt kunne snu en person til ryggstilling. Personer som ikke kan svømme skal alltid bruke redningsvest. 

150N ISO 12402-3 / EN 396  Oppblåsbare redningsvester. Kystfarvann og offshore sammen med klær mot dårlig vær. Egner seg ikke hvis man bruker tungt verktøy eller utstyr.

275N ISO 12402-2 / EN 399  Oppblåsbare redningsvester til bruk offshore, skip og industri med ekstreme forhold. Kan brukes sammen med solide verneklær, de fleste overlevningsdrakter og sikkerhetssele.

Godkjenninger

CE (Communauté Européenne)  Det synlige bevis på at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i ett eller flere av direktivene. CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt.

CEN (The Committee of European Norms)  Etablerer standarder for varer som omsettes i medlemslandene, herunder ISO- og EN-godkjennelsene. 

SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea)  Regulerer forholdene i shipping, skipsbygging og handel som fremmer sikkerhet til sjøs. Rattmerket er det europeiske maritime direktivets symbol på at et produkt og produksjonssted oppfyller solas krav. Se oversikt over SOLAS godkjente servicestasjoner for oppblåsbare redningsvester her.

IMO (International Maritime Organization)  Ansvarlig for tiltak for å bedre sikkerheten for internasjonal skipsfart.


Meld deg på nyhetsbrev
Meld deg på vårt
Nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å motta siste nytt og kampanjer.
Meld meg på
Er du forhandler?
Meld deg på nyhetsbrevet her.