Vedlikehold

For at ditt produkt skal ha så lang levetid som mulig og beholde kvaliteten er det viktig med vedlikehold. Også flyt- og redningsutstyr som ikke er oppblåsbar har retningslinjer man bør forholde seg til, både vedlikehold, pleie og oppbevaring. 

Under finner du all informasjon for å sørge for at ditt produkt blir vedlikeholdt på best mulig måte. Regatta anbefaler alle å sette seg inn i hva ditt produkt består av, for å sørge for å ivareta verdien og sikkerheten som produktene skal gi.Hva kan du om vedlikehold

Pleie, vask og oppbevaring

Vaskeanvisning - flyt- og redningsutstyr

For å ivareta kvaliteten og øke livstiden til ditt produkt er det lurt å vedlikeholde. Under finner du beskrevet hvilke grep du bør ta.

Vask plagget på finvask med mildt såpevann. Maks 40 grader.
Plagget skal ikke strykes.
Plagget skal ikke ligge i bløt, sentrifugeres eller tromles.
Plagget skal ikke renses.
Snu innsiden ut og fest alt av glidelåser, borrelåser og belter.
Ikke bruk bleknings- eller skyllemiddel.
Plagget skal lufttørkes i romtemperatur.

Pleie
flyt- og redningsutstyr

1.

Skyll plagget etter bruk i saltvann.

2.

Plagget må ikke brukes som pute.

3.

Plagget har en impregnering, men denne  forverres etter flere vask. Bruk en  spray-impregnering for å forlenge  produktets kvalitet.Oppbevaring
flyt- og redningsutstyr

Oppbevar plagget på et tørt sted i romtemperatur. 

Regatta

Størrelsesguide

regatta-size-matrix-2017.png

Klikk på tabellen for større visning (åpner i nytt vindu/fane)

Last ned størrelsesguiden som PDF

Garanti og dokumentasjon

Regatta-produktene har garanti mot produksjons- og materialfeil. Dersom en mangel i produktet oppstår pga. en produksjonsfeil vil dette om mulig bli reparert eller erstattet. Garantien dekker ikke skader forårsaket av feil bruk, uaktsomhet, normal slitasje, eller naturlig nedbrytning av farger og materiale etter langvarig bruk. 

Les mer om retur her >

regatta_newton_piktogram.png


Flyteevne måles i newton (N)

For å klassifisere oppdriftesevnen til forskjellige redningsvester og flytehjelpemidler blir betegnelsen newton (N) brukt. 1 kg = 9,81N. Dette er en indikasjon på oppdrift. Vekten av kroppen i vann er langt fra vekten på land. Behovet for oppdrift er derfor ikke tilsvarende kroppsvekten i kg. Et produkt med 50N oppdrift er tilstrekkelig til å holde en voksen person flytende.

50N ISO 12402-5 / EN 393
Flytevester, flytejakker og flytedrakter. Gir en loddrett flytestilling. Kun for svømmedyktige, brukes i beskyttede farvann, med hjelp i nærheten.

100N ISO 12402-4 / EN 395
Redningsvester med sikkerhetsfarge og refleks. Skal normalt kunne snu en person til ryggstilling. Personer som ikke kan svømme skal alltid bruke redningsvest.

150N ISO 12402-3 / EN 396
Oppblåsbare redningsvester. Kystfarvann og offshore sammen med klær mot dårlig vær. Egner seg ikke hvis man bruker tungt verktøy eller utstyr.

275N ISO 12402-2 / EN 399
Oppblåsbare redningsvester til bruk offshore, skip og industri med ekstreme forhold. Kan brukes sammen med solide verneklær, de fleste overlevningsdrakter og sikkerhetssele.

Godkjennelser og sertifiseringer

Godkjennelser

CE (Communauté Européenne) 
Det synlige bevis på at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i ett eller flere av direktivene. CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt.


CEN (The Committee of European Norms)
Etablerer standarder for varer som omsettes i medlemslandene, herunder ISO- og EN-godkjennelsene. 


SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea)
Regulerer forholdene i shipping, skipsbygging og handel som fremmer sikkerhet til sjøs. Rattmerket er det europeiske maritime direktivets symbol på at et produkt og produksjonssted oppfyller solas krav. 


IMO (International Maritime Organization)
Ansvarlig for tiltak for å bedre sikkerheten for internasjonal skipsfart.


Småbåtloven

Påbud om bruk av flyteutstyr


Påbud om bruk av flyteutstyr i småbåt


Dette er et utdrag - les mer om påbudet her: Sjøfartsdirektoratets veilednings-sider.


Lov om fritids- og småbåter Småbåtloven 

"I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr 

- ved utendørs opphold i båten 

- når båten er i fart." 

Les hele lovteksten her: Småbåtloven


Forskrift om flyteutstyr om bord på fritidsfartøy
"Flyteutstyr er redningsvest, flytevest, flyteplagg, oppstigningsvest og annet personlig utstyr til å holde en person flytende. Flyteutstyr skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet eller annen navngitt offentlig myndighet, typegodkjent ihht Sjøsikkerhetskonvensjonen, eller produsert og varedeklarert av produsent eller importør etter anerkjente normer fastsatt i samsvar med CEN eller ISO standard. Flyteutstyret skal være varig merket, slik at godkjenningen, typegodkjenningen eller varedeklarasjonen vises på flyteutstyret."
Les hele lovteksten her: Forskrift om flyteutstyr

Reklamasjon og retur


Det er viktig at du som kunde henvender deg til forhandler/butikk hvor varen ble kjøpt. Disse vil da kunne ta dialogen direkte med Regatta.

Produktet vil bli reparert eller erstattet avhengig av reklamasjonens karakter. Ved reklamasjoner som faller under garantien vil Regatta gjøre dette uten krav om vederlag. Dersom produktet ikke lar seg reparere vil Regatta erstatte dette såfremt vi har et likt produkt tilgjengelig.

For produkter som faller inn under Regattas garanti eller vanlige reklamasjoner i henhold til forbrukerkjøpsloven, vil behandlingstiden være maks 14 dager fra vi mottar produktet og til vi returnerer det.

Skader som ikke dekkes av garantien kan evt. repareres mot et vederlag, og returneres mot fraktkostnader. Kontakt oss.

Kun for forhandler:

Vennlig kontakt office@regatta.no for vurdering av reklamasjon før innsending av reklamasjonsskjema.

RETURSKJEMA 1.pdf


Meld deg på nyhetsbrev
Meld deg på vårt
Nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å motta siste nytt og kampanjer.
Meld meg på
Er du forhandler?
Meld deg på nyhetsbrevet her.