Småbåtloven

Påbud om bruk av flyteutstyr


Påbud om bruk av flyteutstyr i småbåt


Dette er et utdrag - les mer om påbudet her: Sjøfartsdirektoratets veilednings-sider.


Lov om fritids- og småbåter Småbåtloven 

"I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr 

- ved utendørs opphold i båten 

- når båten er i fart." 

Les hele lovteksten her: Småbåtloven


Forskrift om flyteutstyr om bord på fritidsfartøy
"Flyteutstyr er redningsvest, flytevest, flyteplagg, oppstigningsvest og annet personlig utstyr til å holde en person flytende. Flyteutstyr skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet eller annen navngitt offentlig myndighet, typegodkjent ihht Sjøsikkerhetskonvensjonen, eller produsert og varedeklarert av produsent eller importør etter anerkjente normer fastsatt i samsvar med CEN eller ISO standard. Flyteutstyret skal være varig merket, slik at godkjenningen, typegodkjenningen eller varedeklarasjonen vises på flyteutstyret."
Les hele lovteksten her: Forskrift om flyteutstyr

Meld deg på nyhetsbrev
Meld deg på vårt
Nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å motta siste nytt og kampanjer.
Meld meg på
Er du forhandler?
Meld deg på nyhetsbrevet her.